Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) biedt hulp aan iedereen die te maken heeft met opvoeden en opgroeien. Het CJG adviseert en begeleidt kinderen, ouders en professionals daar waar er behoefte aan is, van zwangerschap tot aan volwassenheid. Het CJG werkt hiervoor samen met zorg- en welzijnsorganisaties, de gemeente en scholen.

Kijk voor de locatie van een CJG bij jou in de buurt in Schiedam op: www.centrumvoorjeugdengezin.nl/locaties/schiedam

Menu