Stichting Urgente Noden Waterweg (SUN Waterweg) biedt financiële ondersteuning aan mensen met ‘urgente noden'. Dit betekent dat SUN Waterweg inspringt wanneer iemand per direct financiële hulp nodig heeft en er geen beroep gedaan meer kan worden op een (aanvullende) uitkering of andere regeling. De hulp is beschikbaar voor inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Een aanvraag wordt gedaan door een professionele hulp- of zorgverlener, bijvoorbeeld één van de Bliep ambassadeurs van het WijkondersteuningsTeam (WOT).

Menu