Wij zijn Bliep, hét Schiedamse online kindplatform voor kinderen, jongeren, ouders en andere personen die betrokken zijn bij het opvoeden van kinderen tot 18 jaar.​ Hier vinden jullie op één plek alle relevante informatie over regelingen en voorzieningen die als doel hebben om kinderen fijn op te laten groeien. Bliep is er in het bijzonder voor al die kinderen in Schiedam voor wie fijn opgroeien vanwege een ingewikkelde financiële thuissituatie niet altijd vanzelfsprekend is.

Naar een advies van kinderen

Het idee voor Bliep ontstond in 2014 naar aanleiding van een advies van de kinderen van Schiedam. In opdracht van de gemeente deed de Kleine Ambassade samen met hen onderzoek naar wat kinderen die in armoede opgroeien echt nodig hebben. Eén van de adviezen van de kinderen was om een niet stigmatiserend online platform te ontwikkelen waar alle kinderen terechtkunnen voor een divers aanbod van spullen en diensten. Een online plek waar kinderen ook op een laagdrempelige manier hulp kunnen vragen als het aanvragen van bepaalde regelingen en voorzieningen ingewikkeld is.

Ontwikkeld op basis van onderzoek

Na dat eerste advies van kinderen heeft de Kleine Ambassade een uitgebreid vervolgonderzoek gedaan naar problematiek rondom kinderen in armoede en mogelijke oplossingen. De resultaten liggen aan de basis van Bliep. We hebben daarnaast samenwerkingen gezocht met de gemeente en diverse instellingen en organisaties. Uiteindelijk hebben alle inspanningen ertoe geleid dat in 2019 de plannen voor Bliep werkelijkheid werden en we het platform konden lanceren.

Samen in actie

Een ander belangrijk advies van de kinderen was om bewoners van de stad te activeren samen in actie te komen. Want, zoals één van de kinderen het zo treffend wist te verwoorden: “Als 1 op de 6 in armoede leeft, waarom doen die andere vijf daar dan niets aan?”. Daarom is het doel van Bliep ook om een actieve community te creëren, bestaande uit bewoners, bedrijven en instellingen, die allemaal vanuit hun eigen kennis en kunnen een bijdrage leveren aan het fijn opgroeien van kinderen. Samen maken we het verschil voor kinderen in armoede.

 

Menu