Voor dit aanbod is een bijzondere regeling beschikbaar.

Financieel

Een waterschap zorgt ervoor dat je beschermd bent tegen wateroverlast en overstromingen, bijvoorbeeld door te zorgen voor sterke dijken en kades. Hiervoor betaal je waterschapsbelasting. Wist je dat het in sommige gevallen mogelijk is om kwijtschelding van een deel van de waterschapsbelasting aan te vragen? Dit kan voor het onderdeel ‘watersysteemheffing ingezetenen’. Kwijtschelding betekent dat je dat deel van de heffing niet hoeft te betalen.

waterschap

Vraag het aan

Om kwijtschelding van de watersysteemheffing ingezetenen aan te vragen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Je inkomen is bijvoorbeeld op of onder bijstandsniveau en je hebt geen spaargeld. Doe de kwijtscheldingscheck via https://www.derbg.nl/kwijtschelding/ om te bekijken of je aan alle voorwaarden voldoet. Als je aan de voorwaarden voldoet, kun je via dezelfde link de kwijtschelding aanvragen. Dit kan ook telefonisch via 088 291 11 99.  

Menu