Voor dit aanbod is een bijzondere regeling beschikbaar.

Financieel

Als je kinderen hebt, kun je kinderbijslag krijgen als ondersteuning in de kosten van de opvoeding van je kind. Heb je een kind tussen de 3 en 18 jaar dat thuis woont en intensieve zorg nodig heeft? Dan is het in sommige gevallen mogelijk om het dubbele bedrag aan kinderbijslag aan te vragen. Je kunt dit aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Vraag het aan

Je kunt de dubbele kinderbijslag online aanvragen bij de SVB. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) vraagt vervolgens informatie op om advies te kunnen te geven aan de SVB over of je kind intensieve zorg nodig heeft. Op basis van dit advies bepaalt de SVB of je recht hebt op dubbele kinderbijslag. De dubbele kinderbijslag ontvang je 1 keer in de 3 maanden (per kwartaal).

Menu