Voor dit aanbod is een bijzondere regeling beschikbaar.

Financieel

Je kunt voor je kinderen tot 18 jaar een bijdrage krijgen in de kosten voor de opvoeding, namelijk kinderbijslag. Heb je een kind dat niet thuis woont vanwege een bepaalde opleiding, ziekte of handicap en maak je daarvoor veel kosten? Dan is het in sommige gevallen mogelijk om het dubbele bedrag aan kinderbijslag aan te vragen. Je kunt dit aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

geld

Vraag het aan

Je kunt de dubbele kinderbijslag online aanvragen bij de SVB. Let op: om in aanmerking te komen moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Kijk hiervoor op https://www.svb.nl/nl/kinderbijslag/dubbele-kinderbijslag/dubbele-kinderbijslag-uitwonend-kind.De dubbele kinderbijslag ontvang je 1 keer in de 3 maanden (per kwartaal).

Menu