Stichting Aanzet zet zich in om de mogelijkheden en kansen van alle kinderen te vergroten, zodat zij hun talenten kunnen ontdekken en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Aanzet doet dit door onder andere ouders, pedagogisch medewerkers, leraren en gemeentes te adviseren, trainen en begeleiden door middel van verschillende projecten, cursussen en trainingen op het gebied van opvoeding, ontwikkeling, opvang en onderwijs.

Menu